Rusza akcja „Książka za książkę” Czas na porządki w księgozbiorach !

maj 20, 2013 Gimnazjum Brak komentarzy

Zachęcamy Was do refleksji nad zawartością domowych regałów
z książkami i zrobienia miejsca na nowe tytuły.

Podzielcie się książkami, do których raczej nie wrócicie.

Zapraszamy wszystkich  miłośników książek zarówno dzieci jak i dorosłych  do udziału w akcji
„KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ”,
organizowanej w naszej szkole w ramach Festynu Szkolnego.

Założeniem akcji jest umożliwienie bezpłatnej wymiany używanych książek – przynosimy na akcję przeczytane i niepotrzebne książki,
a w zamian możemy sobie wybrać inne.

Impreza odbędzie się w sobotę 25.05.2013r.
w Zespole Szkół im. św. Edyty Stein KSW ul. Piłsudskiego 8
w godzinach 14.00 – 18.00

Wszystkich chętnych do udziału w akcji prosimy o UWAŻNE! zapoznanie się z wszystkimi punktami REGULAMINU AKCJI
w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień. 

 

REGULAMIN AKCJI „KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ”

Zasady ogólne:

 1. Akcja „KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ” prowadzona jest przez Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu.
 2. Wymiana książek odbywa się podczas Festynu Szkolnego w dniu 25 maja 2013r.
 3. Akcja jest całkowicie dobrowolna, bezpłatna i prospołeczna.
 4. Jej celem jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci, młodzieży
  i dorosłych i ułatwienie bezpłatnego dostępu do literatury.
 5. Książki, które nie zostaną wybrane przez uczestników wykorzystane będą podczas następnej akcji wymiany książek lub przekazane do biblioteki szkolnej .

Zasady uczestnictwa:

 1. Dla wszystkich chętnych udział w akcji jest bezpłatny.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest przyniesienie przynajmniej jednego własnego egzemplarza książki.
 3. Przyniesione książki dobrowolnie przekazywane są do biblioteki szkolnej lub świetlicy szkolnej.
 4. W zamian za każdą przekazaną książkę uczestnik otrzymuje jeden kupon, na podstawie którego może wybrać inną książkę w dniu Festynu Szkolnego.
 5. Wraz z oddaniem książek na akcję, uczestnik traci do nich prawo i nie może domagać się ich zwrotu.
 6. Każdy uczestnik może zabrać maksymalnie taką liczbę książek, jaką przyniósł.
 7. Podczas akcji nie wolno sprzedawać książek, ani pobierać opłat za wymianę książek.
 8. Książki powinny być w dobrym stanie, zadbane i niezniszczone. Stan poszczególnych egzemplarzy zostanie zweryfikowany przez organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia książki przyniesionej przez uczestnika z powodu jej złego stanu lub tematyki.

 

Dodaj komentarz

Przekaż 1% na szkołę !

W naszej szkole realizujemy program:


Zespół Szkół
im. Św. Edyty Stein

w Lublińcu

ul. Piłsudskiego 8
42-700 Lubliniec

tel./fax. (034) 351 03 60